Details

Title

Forms of Occurrence of Selected Metals in Metallurgical Slags in Comparison with their Geochemical Properties

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Bril H. (2008), Secondary phases from the alteration of a pile of zinc-smelting slag as indicators of environmental conditions: an example from Świętochłowice, Upper Silesia, Poland, Canadian Mineralogist, 46, 5, 1235, doi.org/10.3749/canmin.46.5.1235 ; Chodyniecka L. (1996), Ostrożnie z rekultywacją składowisk odpadów hutniczych, Aura nr, 12, 8. ; Chycki A. (2001), Możliwości wykorzystania odpadów pohutniczych z hałd Niecki Bytomskiej dla potrzeb robót inżynieryjnych i drogowych, Rudy i Metale Nieżelazne, 46, 12, 615. ; Gambal P. (2008), Żużle pomiedziowe, ich natura oraz przydatność gospodarcza, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, 284, 39. ; Gawron M. (1999), Cynk w hucie żelaza, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 9, 422. ; Jonczy I. (2006), Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna zwałowiska odpadów poprodukcyjnych huty cynku i ołowiu w Rudzie Śląskiej-Wirku oraz jego wpływ na środowisko. ; Jonczy I. (2008a), Odpady po hutnictwie żelaza i stali jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska, na przykładzie odpadów ze zwałowisk Huty Kościuszko, Kwartalnik Górnictwo i Geologia, 3, 2, 27. ; Jonczy I. (2008b), Zmienność zawartości wybranych metali ciężkich w odpadach po hutnictwie żelaza i stali ze zwałowiska Huty Kościuszko w Chorzowie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo nr, 285, 117. ; Jonczy I. (2009), Fazy krzemianowe jako składnik odpadów po hutnictwie żelaza i stali, na przykładzie odpadów ze zwałowiska Huty Kościuszko, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t, 25, 1, 19. ; Konstanciniak A. (1999), Odpady w hutnictwie żelaza i ich wykorzystanie, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 12, 572. ; Kucha H. (1995), Primary minerals of mining and metallurgical Zn-Pb Dumas at Bukowno, Poland, and their stability during weathering, Mineralogia Polonica, 26, 2, 75. ; Muszer A. (1996), Charakterystyka petrograficzno-mineralogiczna żużli metalurgicznych z huty miedzi Głogów, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 30, 193. ; Puziewicz J. (2007), Primary phases in pyrometallurgical slags froma zinc-smelting waste dump, Świętochlowice, Upper Silesia, Poland, The Canadian Mineralogist, 45, 1189, doi.org/10.2113/gscanmin.45.5.1189 ; Rzechuła J. (1994), Gospodarcze wykorzystanie odpadowego ścierniwa z żużla pomiedziowego, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 28, 207. ; Rzeszowski M. (2004), Metody odzysku żelaza z żużli hutniczych i możliwości jego wykorzystania, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 71, 1, 15. ; Sobczyński P. (1999), Żużle hutnicze - ich natura oraz przydatność gospodarcza, null, 111. ; Sobierajski S. (2002), Gospodarcze wykorzystanie odpadowych żużli hutniczych, Rudy i Metale Nieżelazne, 7, 334. ; Tajchman Z. (2001), Możliwość wykorzystania odpadów przemysłu hutniczego do produkcji pigmentów dla materiałów budowlanych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 17, 295. ; Wyderko-Delekta M. (1995), Mineralogia spieków i grudek rudnych.

DOI

10.2478/v10269-012-0004-4

×