Szczegóły

Tytuł artykułu

Do Networks Do the Works? Towards Recognising (and Solving) a Migration-Entrepreneurship Conundrum

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2013

Wolumin

Vol 2

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×