Details

Title

Accuracy Assessment of Geostatistical Modelling Methods of Mineral Deposits for the Purpose of their Future Exploitation - Based on One Lignite Deposit

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Benndorf J. (2009), Evaluation of lignite deposits using conditional simulation in geostatistics, 221. ; Benndorf J. (2007), Orebody Modelling and Strategic Mine Planning, 14, 61. ; Dimitrakopoulos R. (2010), Advances in Orebody Modelling and Strategic Mine Planning I, 17, 345. ; Dimitrakopoulos R. (2007), Orebody modelling and strategic mine planning, 14, 402. ; Journel A. (1978), Mining geostatistics:, 600. ; Jurdziak L. (2011), Ocena ryzyka geologicznego w górnictwie węgla brunatnego metodą symulacji warunkowej, 893. ; Kozula R. (1996), Wstępna ocena stopnia rozpoznania podstawowych parametrów złożowych konińskich złóż węgla brunatnego w blokach geologicznych metodą krigingu, Górnictwo Odkrywkowe, 38, 3. ; Matheron G. (1973), The intrinsic random functions and their application, Advances in Applied Probability, 5, 439, doi.org/10.2307/1425829 ; Mucha J. (2005), Dokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach węgla kamiennego GZW, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21, 1, 5. ; Mucha J. (2008), Ryzyko inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/4, 161. ; Naworyta W. (2008), Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/4. ; Naworyta W. (2005), Assessment of the accuracy of ground movement elements prediction using simulation method, null, 123. ; Nowak M. (2007), Orebody Modeling and strategic mine planning, 14, 69. ; Remy N. (2009), Applied Geostatistics with S-GeMS, doi.org/10.1017/CBO9781139150019 ; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz.U. Nr 136, poz. 1151).

DOI

10.2478/v10269-012-0005-3

×