Details

Title

The Influence of Geological Engineering and Geotechnical Conditions on Parameter Selection of the Primary Lining of a Road Tunnel in Laliki

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Bieniaski Z. (1989), Engineering Rock Mass Classifications: a Complete Manual. ; Borio L. (2011), Laboratory test for EPB tunnelling assessment: results of test campaign on two different granular soils, Gospodarka Surowcami Minieralnymi, Rok, 27, 1, 85. ; Butovič A. (2010), The Kralovska Obora Tunnel - reasons of emergency occurrence and their liquidation methods, null, 52. ; Dziewański J. (2001), Zagadnienia badań geologiczno-inżynierskich w projektowaniu tuneli komunikacyjnych w utworach fliszu karpackiego na przykładzie tunelu w Lalikach, 64. ; Kudyk M. (2009), Moduł deformacji utworów fliszu karpackiego na trasie tunelu Emilia w Beskidzie Żywieckim, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, 76, 45. ; Majcherczyk T. (2009), Analiza warunków geotechnicznych w otoczeniu tunelu drogowego w Lalikach, Górnictwo i Geoinżynieria, 3/1, 239. ; Majcherczyk T. (2000), Zarys fizyki skał i gruntów budowlanych, 203. ; (2003), Wyznaczanie właściwości utworów fliszu karpackiego metodą sejsmiczną dla potrzeb budownictwa tunelowego. ; Marcak H. (2008), Fizyczne podstawy użycia metod geofizycznych w badaniach naprężeń w skałach, Gospodarka Surowcami Minieralnymi, 2/3, 85. ; Niedbalski Z. (2010), Estimating Broadway tunnel stability in polish carpathian flysch, null, 654. ; Niedbalski Z. (2010), Analiza stateczności tunelu drogowego w Lalikach w okresie drążenia, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 1/2010, 29. ; Očkaják F. (2008), Budowa najdłuższego tunelu w Polsce metodą górnicza i odkrywkową - Górotwór elementem konstrukcji nośnej tunelu, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. lipiec-sierpień, 2008, 4, 10. ; Önorm B2203, 1994 - Untertagebauarbeiten, Werkvertragnorm, Entwurf. 1 März, 1994. ; ISRM, 1981 - Basic geotechnical description of rock masses. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr, vol. 18, 85-110 ; Önorm EN ISO 14689, 2001 - Geotechnical engineering - Identification and description of rock. ; Paul Z. (1996), Zarys budowy geologicznej zachodniej części Karpat polskich (bez utworów czwartorzędowych), Przegląd Geologiczny, 44, 5, 469. ; Pilecki Z. (2002), Wyznaczanie parametrów górotworu na podstawie klasyfikacji geotechnicznych. ; Tesař O. (1979), Klasifikace skalních hornin a její využití při ražení podzemních staveb v Praze, Zdroj Inženýrské stavby. - Roč, 27, 8, 345. ; (1995), Właściwości fizyko-mechaniczne i modele masywów skalnych polskich Karpat fliszowych.

DOI

10.2478/v10269-012-0006-2

×