Szczegóły

Tytuł artykułu

Modeling of Heat Source Based on Parameters of Electron Beam Welding Process<br />Modelowanie źródła ciepła na podstawie parametrów procesu spawania wiązką elektronów

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×