Details

Title

Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej [The Growing Role of the Local Level in the Development of Immigrant Integration Policy in the European Union]

Journal title

Central Eastern European Migration Review

Yearbook

2013

Volume

Vol. 2

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300-1682
×