Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy ograniczania dopływu wody do odwiertów wydobywczych gazowych i ropnych<br>Case Studies of Water Shut-Off Treatments in Oil and Gas Production Wells

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×