Szczegóły

Tytuł artykułu

Przesłanki dla stosowania metody opcji realnych przy wycenie niektórych złóż kopalin<br>Circumstances Supporting Use of Real-Options Approach for Valuation of Selected Classes of Mineral Deposits

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×