Szczegóły

Tytuł artykułu

Circumstances Supporting Use of Real-Options Approach for Valuation of Selected Classes of Mineral Deposits

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-0953

Referencje

Agnerian H. (1996), Valuation of Exploration Properties, CIM Bulletin, 89, 1004. ; Bednarczyk J. (2008), Perspektywiczne scenariusze rozwoju wydobycia i przetworzenia węgla brunatnego na energię elektryczną, Węgiel Brunatny nr, 4, 65. ; Brealey R. (1996), Principles of Corporate Finance, 5. ; Damodaran A. (2002), Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 2. ; Gregg L. (2007), Methods for Valuing Previous Exploration Programs During Consideration of Prospective Mineral Ventures, null, 29. ; (2008), Opracowanie metodyki tworzenia systemu cen węgla brunatnego, 1. ; Hull J. (1997), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, 2. ; International Valuations Standards Committee: International Valuations Standards. Wyd. 7, IVSC, London 2005. ; Jurdziak L. (2007), Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i teorii gier, 1. ; Jurdziak L. (2010), Risk analysis of electric energy production from lignite upon the basis of mining scenarios bundle generated with the use of geo-risk optimization, null. ; Jurdziak L. (2011), Elektrownia jako zakład przeróbki węgla brunatnego - nowe możliwości optymalizacji łącznych działań, Górnictwo i geoinżynieria, zeszyt, 3, 35, 95. ; Kodeks Wyceny Złóż Kopalin "POLVAL". Kraków 2008. ; Luehrman T. (1998), Investment Opportunities as Real Options: Getting Started with Numbers, Harvard Business Review, 51. ; Luenberger D. (2003), Teoria inwestycji finansowych, 1. ; Saługa P. (2009), Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzykaw górnictwie, 1. ; Saługa P. (2011), Elastyczność decyzyjna w procesie wyceny projektów geologiczno-górniczych, 1. ; Saługa P. (2002), Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 18. ; Taheri M. (2011), Szacowanie kosztu kapitału własnego dla zakładów górniczych i cementowni w jednowskaźnikowym modelu rynku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 27, 169. ; Torries T. (1998), Evaluating Mineral Projects: Applications and Misconceptions, 1. ; Uberman R. (2003), Using option pricing for valuation of mineral deposits, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 19, 4, 29. ; Uberman R. (2011), Ocena przydatności podejścia kosztowego do wyceny aktywów geologiczno-górniczych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 27, 2, 63. ; Uberman R. (2008), Podstawy wyceny wartości złóż kopalin, 1. ; Wirth H. (2006), Cykl życia projektów geologiczno-górniczych i metody jego wyceny, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 22, 2, 113.

DOI

10.2478/v10269-012-0008-0

×