Details

Title

The Activity of Selected Disinfectants Towards Endospores of Bacteria of the Bacillus Genus

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Archives of Environmental Protection is the oldest Polish scientific journal of international scope that publishes articles on engineering and environmental protection. The quarterly has been published by the Institute of Environmental Engineering, Polish Academy of Sciences since 1975. The journal has served as a forum for the exchange of views and ideas among scientists. It has become part of scientific life in Poland and abroad. The quarterly publishes the results of research and scientific inquiries by best specialists hereby becoming an important pillar of science. The journal facilitates better understanding of environmental risks to humans and ecosystems and it also shows the methods for their analysis as well as trends in the search of effective solutions to minimize these risks. The journal is indexed by Thomson Reuters services (Biological Abstract, BIOSIS Previews) and has an Impact Factor 2017 of 1.120

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

References

Bobrowski M. (2002), Podstawy biologii sanitarnej, Białystok. ; Chapman J. (1998), Characterizing bacterial resistance to preservatives and disinfectants, International Biodeterioratiol and Biodegradation, 41, 241, doi.org/10.1016/S0964-8305(98)00025-0 ; Dzierżanowska D. (1999), Zakażenia szpitalne. ; Hilgren J. (2009), Susceptibilities of Bacillus subtilis, Bacillus cereus and avirulent Bacillus anthracis sporesto liquid biocides, Journal of Food Protection, 72, 2, 360. ; Kieć-Świerczyńska M. (1995), Środki odkażające w zakładach służby zdrowia. Rodzaj i częstość stosowania, Medycyna Pracy, 46, 1, 39. ; Krzywicka H. (1986), Zastosowanie chemicznych środków dezynfekcyjnych w szpitalach. ; Kutrowska E. (2005), Kwas nadoctowy w nowoczesnych procesach dekontaminacji, Zakażenia, 5, 4, 15. ; Kutrowska E. (2010), Nowe rozwiązania w dezynfekcji narzędzi i powierzchni oraz ich praktyczne zastosowanie, Zakażenia, 3, 7. ; Libudzisz Z. (2008), Mikrobiologia techniczna, 2. ; Litwińska B. (2005), Aktywność wirusobójcza preparatów alkoholowych zawartych w środkach przeznaczonych do dezynfekcji rąk (antyseptykach);, Zakażenia, 3, 60. ; Matras J. (2000), Bacillus anthracis, Postępy Mikrobiologii, 41, 1. ; Meyer B. (2002), Kwas nadoctowy jako substancja czynna w dezynfekcji, Aseptyka, 2, 10. ; Mizak L. (2005), Sporobójcza aktywność nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego wobec przetrwalników Bacillus anthracis, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 57, 437. ; Murtough S. (2001), Biocide rotation in the healthcare setting:is there a case for policy implementation?, Journal of Hospital Infection, 48, 1, doi.org/10.1053/jhin.2001.0950 ; Parnowska W. (1998), Środki odkażające - rola w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń szpitalnych, Farmacja Polska, 54, 15, 675. ; Parnowska W. (2000), Znaczenie stosowania i badań skuteczności środków dezynfekcyjnych w profilaktyce zakażeń szpitalnych, Postępy Nauk Medycznych, 3, 54. ; PN-EN 1040:2000: <i>Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Podstawowe działanie bakteriobójcze. Metoda badania i wymagania</i> (faza 1). ; PN-EN 14347: 2005: <i>Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Podstawowe działanie sporobójcze - Metoda badania i wymagania</i> (faza 1, etap 1). ; Rogalewicz R. (2010), Wieloskładnikowe preparaty dezynfekcyjne - nowe trendy w dziedzinie dezynfekcji instrumentów i powierzchni medycznych w placówkach służby zdrowia, Pielęgniarka Epidemiologiczna, 4, 43, 30. ; Różalski A. (2003), Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. ; Russel A. (1990), Bacterial Spores and Chemical Sporicidal Agents, Clinical Microbiology Reviews, Apr, 99. ; Russel A. (1996), Activity of biocides against mycobacteria, Journal of Applied Bacteriology, 81, 87. ; Russel A. (1997), Microbial susceptibility and resistance of biocides, ASM News, 63, 9, 481. ; Russell A. (2002), Mechanisms of antymicrobial action antyseptic and disinfectants: an increasingly important area of investigation, Journal of Antimicrobial Chemoterapy, 49, 597, doi.org/10.1093/jac/49.4.597 ; Russell A. (2004), Bacterial adaptation and resistance to antiseptics, disinfectants and preservatives is not a new phenomenon, Journal of Hospital Infection, 57, 97, doi.org/10.1016/j.jhin.2004.01.004 ; Sagripanti J-L. (1999), Bacterial spores survive treatment with commercial sterilants and disinfectants, Applied and Enviromental Microbiology, 4255. ; Staniszewska M. (2006), Działanie sporobójcze środków dezynfekcyjnych, Zakażenia, 6, 5, 12. ; Swoboda-Kopeć E. (1999), Bakteryjne zakażenia skóry i tkanek miękkich w filariozie;, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 51, 347. ; Walsh S. (1999), Ortho-phthaldehyde: a possibility alternative to glutaraldehyde for high level disinfection, Journal of Applied Microbiology, 86, 1039, doi.org/10.1046/j.1365-2672.1999.00791.x ; Zaremba M. (2001), Mikrobiologia lekarska dla studentów medycyny. ; Żakowska Z. (2000), Mikrobiologia i higiena w przemyśle spożywczym. ; <a target="_blank" href='http://www.pis.lodz.pl/pliki/akt20070928'>www.pis.lodz.pl/pliki/akt20070928</a> ; <a target="_blank" href='http://www.teraz-zdrowie.pl/zakazenia-szpitalne'>www.teraz-zdrowie.pl/zakazenia-szpitalne</a>

DOI

10.2478/v10265-012-0005-9

×