Details

Title

Geological Structure of the Choszczno Anticline (Szczecin Trough) in the Light of Interpretation of the Sections of Effective Reflection Coefficients for Underground CO2 Storage

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Dziewińska L. (2000), Zmiany litologiczne w utworach karbonu rowu lubelskiego w świetle interpretacji geofizycznej, 392, 5. ; Dziewińska L. (2004), Kompleksowa interpretacja badań geofizycznych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, 107. ; Dziewińska L. (2000), Model strukturalno-gęstościowy NW obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na podstawie interpretacji pomiarów geofizycznych, Biuletyn Państw. Inst. Geol, 392, 49. ; Dziewińska L. (2011), Budowa geologiczna utworów permu struktury Wilków (monoklina przedsudecka) w świetle interpretacji sekcji współczynników odbicia, Przegląd Górniczy, 3-4, 64. ; Grzesik H. (1987), Dokumentacja badań sejsmicznych, temat: Chociwiel-Czaplinek. ; Jaskowiak-Schoeneichowa M. (1979), Budowa geologiczna niecki szczecińskiej i bloku Gorzowa, Pr. Inst. Geol, 96, 178. ; Marek S. (2010), Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO<sub>2</sub> w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (Charakterystyka oraz ranking), 16. ; (2010), Autorzy: L. Dziewińska, S. Marek, R. Tarkowski, B. Uliasz-Misiak, 138. ; Tarkowski R. (2009), Wstępna geologiczna analiza struktur do składowania CO<sub>2</sub> w rejonie Bełchatowa, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 25, 2, 37. ; Uliasz-Misiak B. (2010), Potencjalne struktury geologiczne do składowania CO<sub>2</sub> w utworach mezozoiku Niżu Polskiego (Charakterystyka oraz ranking), 112.

DOI

10.2478/v10269-012-0010-6

×