Szczegóły

Tytuł artykułu

Ethnicity, Labour and Mobility in the Contemporary Borderland. A Case Study of a Transcarpathian Township

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2014

Wolumin

Vol 3

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×