Szczegóły

Tytuł artykułu

Studies of Advanced Technologies Used in the Manufacture of Products from Aluminium Alloys<br />Badania nad zaawansowanymi technologiami wytwarzania wyrobów ze stopów Al

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 2 June

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×