Szczegóły

Tytuł artykułu

Anizotropia zmienności głównych parametrów jakości węgla brunatnego w polu Bełchatów<br>Anisotropy of the Main Lignite Parameters Variability of Bełchatów Area

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×