Szczegóły

Tytuł artykułu

Merlin Schaeffer (2014), Ethnic Diversity and Social Cohesion. Immigration, Ethnic Fractionalization and Potentials for Civic Action

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2014

Wolumin

Vol 3

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identyfikator

ISSN 2300-1682

×