Szczegóły

Tytuł artykułu

Brown coal and lignite issues from the perspective of sustainable development in Slovakia<br>Rola Węgla Brunatnego w Zrównoważonym Rozwoju Słowacji

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×