Szczegóły

Tytuł artykułu

Longer-Term Demographic Dynamics in South–East Europe: Convergent, Divergent and Delayed Development

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2014

Wolumin

Vol 3

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×