Szczegóły

Tytuł artykułu

Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland<br>Kontrakty Swap i Możliwooeci Ich Wykorzystania w Polskich Przedsiębiorstwach Górniczych

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×