Details

Title

Proposal of using SWAPs by hard coal mining companies in Poland

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management is a journal of the MEERI PAS and the Committee for Sustainable Mineral Resources Management of the Polish Academy of Sciences. The journal has been published continuously since 1985. It is one of the leading journals in the Polish market, publishing original scientific papers by Polish and foreign authors in the field broadly understood as the management of mineral resources. Articles are published in English. All articles are reviewed by at least two independent reviewers (the Editorial Board selects articles according to the “double-blind review” principle).

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

References

Albanese C. (2006), Advanced Derivatives Pricing and Risk Management. Theory, Tools and Hands-On Programming Application. ; Bąk P. (2007), Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalnooeci przedsiębiorstw górniczych. Cz. 1, Źródła kapitału własnego, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 23, 1. ; Brzychczy E. (2011), Wykorzystanie wybranych instrumentów finansowych transferu ryzyka w przedsiębiorstwach górniczych, Przegląd Górniczy, 9. ; Dubofsky D. (2002), Derivatives Valuation and Risk Management. ; Geman H. (2005), Commodities and Commodity Derivatives Modeling and Pricing for Agriculturals, Metals and Energy. ; Hull J. (2012), Options, futures and other derivatives. ; Instrumenty… 2001 - Instrumenty pochodne. Wprowadzenie. Praca zbiorowa. Oficyna Ekonomiczna, 2001. ; Jajuga K. (2007), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. ; James T. (2003), EnergyPriceRisk. Wyd. ; Leszczyńska E. (2007), Rynek kontraktów swap w Polsce. ; Magda R. (2010), Kontrakty terminowe w handlu węglem kamiennym na przykładzie nowojorskiej giełdy NYMEX, Przegląd Górniczy, 66, 9. ; McDougall A. (2001), Swapy. Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wyd. ; Miron P. (1991), Pricing and Hediging Swaps, Euromoney Books. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 roku. ; Sopoćko A., 2005 - Rynkowe instrumenty finansowe. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za okres 1.01.2010-30.06.2010 <a target="_blank" href='http://www.kghm.pl'>www.kghm.pl</a> ; R. Stafford Johnson (2008), Introduction to Derivatives. Options, Futures, and Swaps. ; Statistics - Bank for International Settlements, 2011. ; Zawiła-Niedáwiecki J. (2006), Polityka Energetyczna, 9. ; International Financial… 2010 - International Financial Reporting Standards: Derivative Accounting Considerations for Energy Transacting Activities. IAS 32/39 and IFRS 7. Materiały firmy Deloitte, 2010. ; Strony internetowe: eGospodarka, 2005: <a target="_blank" href='http://www.finanse.egospodarka.pl/11328,Swap-towarowy-w-BRE-Banku,1,48,1.html'>http://www.finanse.egospodarka.pl/11328,Swap-towarowy-w-BRE-Banku,1,48,1.html</a> <a target="_blank" href='http://www.platts.com/newsfeature/2008/forwardcurvecoal08/index'>http://www.platts.com/newsfeature/2008/forwardcurvecoal08/index</a> ; <a target="_blank" href='http://www.angloamerican.co.uk'>www.angloamerican.co.uk</a> ; <a target="_blank" href='http://www.vale.com'>www.vale.com</a> ; <a target="_blank" href='http://www.xstrata.com'>www.xstrata.com</a> ; <a target="_blank" href='http://www.bhpbilliton.com/'>www.bhpbilliton.com/</a> ; <a target="_blank" href='http://www.riotinto.com'>www.riotinto.com</a>

DOI

10.2478/v10269-012-0016-0

×