Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena możliwooeci sekwestracji ditlenku węgla w wodnych zawiesinach wybranych popiołów lotnych<br>Evaluation of the Possibilities of Sequestration of Carbon Dioxide in Aqueous Suspensions of Selected Fly Ash

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×