Details

Title

Effect of Thermal Disintegration of Excess Sludge on the Effectiveness of Hydrolysis Process in Anaerobic Stabilization

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Numer

No 1

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

References

Bień J. (2011), Efektywność fermentacji metanowej osadów, Wodociągi-Kanalizacja, 2, 84, 22. ; Bień J. (2009), Możliwości zwiększenia efektywności przeróbki i ostatecznego zagospodarowania osadów ściekowych, Forum Eksploatatora, 6, 45, 70. ; Bień J. (2010), Intensyfikacja produkcji biogazu w procesie stabilizacji beztlenowej osadów przemysłowych, Gospodarka odpadami komunlanymi, Monografia pod red. K. Szymańskiego, 6, 211. ; Bień J. (2001), Wpływ ultradźwięków na strukturę osadów ściekowych w procesie ich kondycjonowania, null, 40. ; Zhang G. (2008), Energy-efficient sludge sonification: Power and sludge characteristics, Bioresource Technology, 99, 9029, doi.org/10.1016/j.biortech.2008.04.021 ; Bień J. (2002), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. ; Podedworna J. (2008), Technologia osadów ściekowych. ; Malej J. (2001), Generowanie lotnych kwasów tłuszczowych ze strumienia ścieków surowych oraz niektóre problemy ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, Rocznik Ochrony Środowiska, 3, 103. ; Karaczun Z. (1999), Ochrona środowiska, Wydanie 2. ; Myszograj S. (2007), Fermentacja metanowa osadów ściekowych hydrolizowanych termochemicznie, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 10, 2, 141. ; Skiadas I. (2004), Thermal pretreatment of primary and secondary sludge at 70°C prior to anaerobic digestion, null, 1121. ; Neyens E. (2003), A review of thermal sludge pre-treatment processes to improve dewater ability, Journal of Hazardous Materials, B98, 51, doi.org/10.1016/S0304-3894(02)00320-5 ; Wójtowicz A. (2006), Dezintegracja - wprowadzenie do zagadnienia, Forum Eksploatatora, 1, 22, 34. ; Dąbrowska L. (2011), Heavy Metals and PCBs in sewage sludge during thermophilic digestion process, Archives of Environmental Protection, 37, 3, 3. ; Polskie Normy (PN-9/C-04540/05), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; Polskie Normy (PN-EN-12879), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; Polskie Normy (PN-75/C-04616/04), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; Polskie Normy (PN-91/C-04540/05), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; International Measurements Standards ISO 7027. ; Polskie Normy (PN-73/C-04576/10), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa. ; Polskie Normy (PN-73/C-04576/02), Wydawnictwo Normalizacyjne, Warszawa.

DOI

10.2478/v10265-012-0009-5

×