Szczegóły

Tytuł artykułu

From ‘Jarmark Europa’ to ‘Commodity City.’ New Marketplaces, Post-Socialist Migrations, and Cultural Diversity in Central and Eastern Europe

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2015

Wolumin

Vol 4

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×