Szczegóły

Tytuł artykułu

Ulrike Ziemer, Sean P. Roberts (2013), East European Diasporas, Migration and Cosmopolitanism

Tytuł czasopisma

Central Eastern European Migration Review

Rocznik

2015

Wolumin

Vol 4

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×