Szczegóły

Tytuł artykułu

Biosorption of Heavy Metals with the Use of Mixed Algal Population<br>Biosorpcja Metali Ciężkich z Udziałem Mieszanej Populacji Glonów

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×