Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Ultrasound Field on Dewatering of Sewage Sludge<br>Wpływ Pola Ultradźwiękowego na Odwadnianie Osadów Ściekowych

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×