Details

Title

Pollution of the Natural Environment in Intensive Cultures Under Greenhouses

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Numer

No 2

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Description

Archives of Environmental Protection is the oldest Polish scientific journal of international scope that publishes articles on engineering and environmental protection. The quarterly has been published by the Institute of Environmental Engineering, Polish Academy of Sciences since 1975. The journal has served as a forum for the exchange of views and ideas among scientists. It has become part of scientific life in Poland and abroad. The quarterly publishes the results of research and scientific inquiries by best specialists hereby becoming an important pillar of science. The journal facilitates better understanding of environmental risks to humans and ecosystems and it also shows the methods for their analysis as well as trends in the search of effective solutions to minimize these risks. The journal is indexed by Thomson Reuters services (Biological Abstract, BIOSIS Previews) and has an Impact Factor 2017 of 1.120

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

References

<a target="_blank" href='http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_wyniki_produkcji_roslinnej_2009pdf'>http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_wyniki_produkcji_roslinnej_2009pdf</a> ; Breś W. (2009), Estimation of nutrient losses from open fertigation system to soil during horticultural plant cultivation, Polish Journal of Environmental Studies, 18, 3, 341. ; Duchein M. (1995), Water use efficiency and nutrient consumption of a greenhouse rose crop grown in rockwool, Acta Hort, 408, 129. ; Kleiber T. (2010), Tolerancja sałaty (Lactuca sativa L.) na zasolenie. Część I. Zróżnicowanie składu chemicznego pożywek środowiska korzeniowego, Nauka Przyr. Technol, 4, 4, 346. ; Bőhme M. (1995), Evaluation of organic, synthetic and mineral substrates for hydroponically grown cucumber, Acta Hort, 401, 209. ; Pawlińska A. (2003), Wpływ podłoży i pożywek na skład chemiczny rizosfery, stan odżywienia roślin i plonowanie pomidora szklarniowego. Praca doktorska, 44. ; Breś W. (1998), Uprawa chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev) w kulturach bezglebowych z zastosowaniem zamkniętego systemu nawożenia i nawadniania, 1. ; Bloemhard C. (1995), Management of mineral elements of roses grown in closed rockwool systems, Acta Hort, 401, 481, doi.org/10.17660/ActaHortic.1995.401.58 ; Komosa A. (null), Materiały z Konferencji: Aktualne trendy w produkcji i stosowaniu podłoży ogrodniczych. Lublin 6-7.06.2002, 15. ; Komosa A. (1994), Przydatność wody do uprawy roślin ogrodniczych w sztucznych podłożach, null, 49. ; Komosa A. (1997), UAM w Poznaniu, Kom. Analityczny PAN, Kom. Nauk Chem. Oddziału PAN w Poznaniu Metody pobierania i przygotowywania próbek wód, ścieków i osadów do analiz fizyczno-chemicznych, 63. ; Bodzek M. (2011), Membrane techniques in the removal of inorganic anionic micropollutants from water environment - state of the art, Archives of Environmental Protection, 37, 2, 15. ; Komosa A. (1997), Nawożenie roślin ogrodniczych - fertygacja i układy zamknięte, null, 189. ; Breś W. (2010), Influence of soilless cultures on soil environment, Ecological Chemistry and Engineering A, 17, 9, 1069. ; E. Van Os (2001), Design of sustainable hydroponic systems in relation to environment friendly disinfection methods, Acta Hort, 548, 197. ; Treder W. (2000), Obieg zamknięty pożywki w uprawie anturium, null, 12, 3943. ; E. Van Os (1988), Heat treatment for disinfecting draincoater technological and economic aspects, null, 353. ; Runia W. (2001), Disinfection of recirculation water from closed cultivation systems by heat treatment, Acta Hort, 548, 215, doi.org/10.17660/ActaHortic.2001.548.23 ; Benoit F. (1995), Horticultural aspects ecobiological soilless growing methods, Acta Hort, 396, 11. ; Ślusarski C. (2005), Odkażanie pożywki w uprawach szklarniowych, null, 31. ; Wohlanka W. (1990), Wasserentkeimung, Taspo - Praxis, 18, 73. ; Molitor H. (1992), Erdelose Kulturverfahren, Gemuse, 9, 432. ; Runia W. (1996), Disinfestation of nematode infested recirculation water by ozone and activated hydrogen peroxide, null. ; Komosa A. (2011), Comparison of yield, nutrient solution changes and nutritional status of greenhouse tomato grown in recirculating and non-recirculating nutrient solution systems, Journal of Plant Nutrition, 34, 10, 1473, doi.org/10.1080/01904167.2011.585204 ; E. Van Os (1994), Closed growing systems for more efficient and environmental friendly production, Acta Hort, 361, 6, 194. ; Kleiber T. (2005), Zawartości wskaźnikowe składników pokarmowych dla anturium (Anthurium cultorum Schott) uprawianego w keramzycie; Praca doktorska. ; Kleiber T. (2006), Differentiation of macroelement contents in nutrientsolution and drainage water in growing of anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) in expanded clay, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 5, 2, 69. ; Kleiber T. (2008), Differentiation of microelements contents in nutrient solution and drainage water in growing of anthurium (Anthurium cultorum Birdsey) in expanded clay, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 7, 1, 53.

DOI

10.2478/v10265-012-0017-5

×