Szczegóły

Tytuł artykułu

Horizontal Distribution of Psammonic Ciliates in Two Lakes of Different Trophic Status: Relationship to Physical and Chemical Parameters<br>Horyzontalne Rozmieszczenie Orzęsków Psammonowych W Dwóch Zróżnicowanych Troficznie Jeziorach: Zależności Z Parametrami Fizycznymi I Chemicznymi

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×