Szczegóły

Tytuł artykułu

The Studies of Assumptions Accompanying the Calibration of High-Temperature Solution Calorimeter<br>Badanie założeń towarzyszących kalibracji wysokotemperaturowego kalorymetru typu rozpuszczania

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×