Szczegóły

Tytuł artykułu

Use of fly-ash for the production of hydraulic binding agents and for soil stabilisation<br>Zastosowanie Popiołów Lotnych Do Produkcji Spoiw Hydraulicznych I Wzmacniania Gruntu

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×