Details

Title

Use of fly-ash for the production of hydraulic binding agents and for soil stabilisation / Zastosowanie Popiołów Lotnych Do Produkcji Spoiw Hydraulicznych I Wzmacniania Gruntu

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Date

2012

Identifier

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/v10269-012-0036-9

×