Szczegóły

Tytuł artykułu

Combined Ozonation - Nanofiltration for Mycoestrogens Removal from Water<br>Ozonowanie-Nanofiltracja w Usuwaniu Mykoestrogenów z Wody

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×