Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Simulation of Behaviour a Non-Metallic Inclusions in an One-Strand Slab Tundish with Steel Flow Controll Devices<br>Numeryczna symulacja zachowania się wtrąceń niemetalicznych w jednowylewowej kadzi pośredniej wyposażonej w urządzenia sterujące przepływem

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×