Szczegóły

Tytuł artykułu

Utilization of environmetric & index methods as water quality comparative assessment tools focusing on heavy metal content

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×