Szczegóły

Tytuł artykułu

Simulation of Oxygen and Nitrogen Removal from Steel by Means of Titanium and Aluminum

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2011

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Pak J.-J. (2007), Thermodynamics of Titanium and Oxygen Dissolved In Liquid Iron Equilibrated with Titanium Oxides, ISIJ Intern, 47, 16, doi.org/10.2355/isijinternational.47.16 ; Kim W.-Y. (2007), Thermodynamics of Aluminum, Nitrogen and AlN formation in Liquid Iron, ISIJ Intern, 47, 945, doi.org/10.2355/isijinternational.47.945 ; Kim W.-Y. (2007), Thermodynamic Relation between Aluminium and Titanium in Liquid Iron, ISIJ Intern, 47, 17. ; Kim J.-Y. (2007), Thermodynamics of Titanium, Nitrogen and TiN Formation in Liquid Iron, ISIJ Intern, 47, 1082, doi.org/10.2355/isijinternational.47.1082 ; Cha W.-Y. (2008), Temperature dependence of Ti Deoxidation Equilibria of Liquid Ironi in Coexistence with Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> and Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ISIJ Intern, 48, 729, doi.org/10.2355/isijinternational.48.729 ; Podorska D. (2009), The optimisation of titanium and nitrogen concentration in micro-alloyed steel, Arch. Met. Materials, 54, 823. ; Iwanciw J. (2010), Zachowanie dodatków stopowych w procesie rafinacji pozapiecowej stali (Behavior of alloying elements in ladle refining of steel), Hutnik - Wiad. Hutn, 57, 132. ; <a target="_blank" href='http://www.factsage.com'>http://www.factsage.com</a> ; Iwanciw J. (null), Simulator of Steelmaking Processes for Work in Real Time, Polska Metalurgia w latach 1998-2002, Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, I, 186.

DOI

10.2478/v10172-011-0069-x

×