Szczegóły

Tytuł artykułu

Geothermal Water Resources Management – Economic Aspects Of Their Treatment<br>Gospodarka Zasobami Wód Termalnych - Ekonomiczne Aspekty Ich Uzdatniania

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×