Szczegóły

Tytuł artykułu

Study on factors influencing the level of capital expenditure spent in mining / Badanie Czynników Wpływających Na Wysokość Nakładów Inwestycyjnych Wydatkowanych W Górnictwie

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/v10269-012-0035-x

×