Szczegóły

Tytuł artykułu

Optimizing The Performance Of High-Pressure Grinding Roll Based Ore Enrichment Circuits<br>Optymalizacja Pracy Układów Przeróbki Mechanicznej Rud Opartych Na Wysokociśnieniowych Prasach Walcowych

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identyfikator

ISSN 0860-0953

×