Details

Title

Variability anisotropy of mineral deposits parameters and its impact on resources estimation – a geostatistical approach<br>Anizotropia Zmienności Parametrów I Jej Wpływ Na Szacowanie Zasobów W Ujęciu Geostatystycznym

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Identifier

ISSN 0860-0953

×