Szczegóły

Tytuł artykułu

Quality of coal from exploited seams in Lw “Bogdanka” S.A. (Lublin Coal Basin) / Jakość Węgla Eksploatowanych Pokładów W Lw „Bogdanka” S.A. (Lubelskie Zagłębie Węglowe)

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/v10269-012-0034-y

×