Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of Stormwater Retention on Green Roofs / Badania Retencji Wód Opadowych Na Dachach Zielonych

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×