Szczegóły

Tytuł artykułu

Formation of Layered Mg/Eutectic Composite Using Diffusional Processes at the Mg-Al Interface<br>Otrzymywanie kompozytu warstwowego Mg-eutektyka na drodze procesów dyfuzyjnych zachodzących na granicy Mg-Al

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×