Szczegóły

Tytuł artykułu

Efficiency of the Methane Fermentation Process of Macroalgae Biomass Originating from Puck Bay / Wydajność Procesu Fermentacji Metanowej Biomasy Makroglonów Pochodzących Z Zatoki Puckiej

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×