Details

Title

Efficiency of the Methane Fermentation Process of Macroalgae Biomass Originating from Puck Bay / Wydajność Procesu Fermentacji Metanowej Biomasy Makroglonów Pochodzących Z Zatoki Puckiej

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Numer

No 4

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Identifier

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.2478/v10265-012-0033-5

×