Szczegóły

Tytuł artykułu

Immobilization of Cadmium from Contaminated Sediment Using Cardboard Mill Sludge

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×