Szczegóły

Tytuł artykułu

Immobilization of Cadmium from Contaminated Sediment Using Cardboard Mill Sludge

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.2478/v10265-012-0039-z

×