Szczegóły

Tytuł artykułu

Hazardous Compounds in Urban Pm in the Central Part of Upper Silesia (Poland) in Winter

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×