Szczegóły

Tytuł artykułu

Application of brown coal pyrolytic oils in black coal slurry flotation

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2013

Wolumin

vol. 29

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/gospo-2013-0017

×