Szczegóły

Tytuł artykułu

Simultaneous Nitrification and Denitrification in an SBR with a Modified Cycle During Reject Water Treatment

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

×