Szczegóły

Tytuł artykułu

Content analysis of heavy metals/metalloids and mineral composition of waste generated during uranium concentrate processing

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-0953

DOI

10.2478/gospo-2013-0018

×