Szczegóły

Tytuł artykułu

Model of Phase Transformation for Niobium Microalloyed Steels

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2011

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Referencje

Suehiro M. (1992), Application of mathematical model for predicting microstructural evolution to high carbon steels, ISIJ Int, 32, 433, doi.org/10.2355/isijinternational.32.433 ; Pietrzyk M. (2003), Physical and numerical modelling of plastic deformation of steels in two-phase region, null, 209. ; Kondek T. (2002), Identyfikacja modeli przemian fazowych w stalach na podstawie próby dylatometrycznej przy stałej prędkości chłodzenia, Informatyka w Technologii Materiałów, 2, 65. ; Hadasik E. (2006), Rheological model for simulation of hot rolling of new generation steel strips for automotive industry, Steel Research Int, 77, 927. ; Lenard J. (1999), Mathematical and Physical Simulation of the Properties of Hot Rolled Products. ; Pietrzyk M. (2004), Development of the constitutive law for microalloyed steels deformed in the two-phase range of temperatures, Steel GRIPS, 2, 465. ; Szeliga D. (2006), Inverse Analysis for Identification of Rheological and Friction Models in Metal Forming, Comp. Meth. Appl. Mech. Engrg, 195, 6778, doi.org/10.1016/j.cma.2005.03.015 ; Dutta B. (2001), Modeling the kinetics of strain induced precipitation in Nb microalloyed steels, Acta Mater, 49, 785, doi.org/10.1016/S1359-6454(00)00389-X ; Dutta B. (1991), Mechanism and kinetics of Strain Induced Precipitation of Nb (C, N) in austenite, Acta Metal. Mater, 40, 653, doi.org/10.1016/0956-7151(92)90006-Z ; Kuziak R. (1999), Finite Element Modelling of Accelerated Cooling of Rods after Rolling, null, 405. ; Back A. (2010), Numerical prediction of microstructure in high-strength ductile forgings, Computer Methods in Materials Science, 10, 271. ; Pietrzyk M. (2010), Multiscale modelling of microstructure evolution during laminar cooling of hot rolled DP steel, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 10, 57. ; Kuc D. (2011), Modelling of microstructure changes during hot deformation using cellular automata, Archives of Metallurgy and Materials, 56, 523, doi.org/10.2478/v10172-011-0056-2 ; Niżnik B. (2007), Rheological model for microalloyed steel in the two - phase region of temperatures, accounting for the influence of deformation and precipitation on the phase transformation, Acta Metallurgica Slovaca, 13, 179. ; Niżnik B. (2005), Fizyczna i numeryczna symulacja odkształcania stali z mikrododatkiem niobu w zakresie dwufazowym, null, 7. ; Hodgson P. (1992), A mathematical model to predict the mechanical properties of hot rolled C-Mn and microalloyed steels, ISIJ Int, 32, 1329, doi.org/10.2355/isijinternational.32.1329 ; Sellars C. (1979), Physical metallurgy of hot working in: hot working and forming processes, 3. ; J. Ryś, Stereologia materiałów, Fotobit-Design, (1995).

DOI

10.2478/v10172-011-0081-1

×