Szczegóły

Tytuł artykułu

Model of Phase Transformation for Niobium Microalloyed Steels<br>Model przemiany fazowej dla stali z mikrododatkiem niobu

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×