Szczegóły

Tytuł artykułu

Photocatalytic, Sonolytic and Sonophotocatalytic Degradation of 4-Chloro-2-Nitro Phenol

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

DOI

10.2478/aep-2013-0015

×