Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure and Properties of Friction Stir Butt-Welded Magnesium Casting Alloys<br>Struktura i właściwości odlewniczych stopów magnezu zgrzewanych doczołowo metodą FSW

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 3 September

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

×